همراهان ما

  

 

شرکت پتروشیمی رازی

RAZI PETROCHEMICAL co

 

گروه مپنا

Mapna group 

 

شرکت جهانپارس

Jahanpars co

 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

PGPIC

 

شرکت 

P.K.S.K

 

شرکت فولمن

FULMEN co 

 

صنایع فولاد گسترش

Foolad Gostaresh

 

شرکت صدرا

SADRA co

 

شرکت نیر پرس

NEYR PERSE co

 

شرکت نارگان آمیتیس

NARGAN-AMITIS co 

 

شرکت طراحی و ساختمان نفت

OIL DESIGN & CONSTRUCTION co

 

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

EIED co

 

شرکت ایریتک

IRITEC co

 

شرکت سازه

SAZEH co 

 

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

IPMI co

 

شرکت Asfalt Tous

Asfalt Tous co

 

شرکت HATCO

HATCO co